Rezidenz Development BV • Parklaan 81B • 5613 BB Eindhoven • +31 (0)40 – 851 93 00 • E-mail: info@rezidenz.nl