Bestemmingsplan ‘Kapperdoes, herziening 1’ gaat ter inzage

Een mooie mijlpaal voor Boord: het ontwerpbestemmingsplan genaamd ‘Kapperdoes, herziening 1’ gaat ter inzage worden gelegd.

Alle onderzoeken voor het bestemmingsplan en de gesprekken met de gemeente zijn afgerond. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplan genaamd ‘Kapperdoes, herziening 1’ ieder moment ter inzage wordt gelegd.

Nadat het besluit door het college van de gemeente is genomen om het bestemmingsplan ter inzage te leggen, volgt een inzagetermijn van 6 weken. Tijdens deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om het bestemmingsplan in te zien en hier op te reageren. Afhankelijk van het aantal reacties kan het bestemmingsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld volgt nog een bezwaarperiode van 6 tot 8 weken waarbinnen bezwaar kan worden ingediend. Indien er geen bezwaar wordt ingediend, kan het bestemmingsplan tegen het einde van dit jaar onherroepelijk zijn.

boord-nuenen-bestemmingsplan